courses

Zásady ochrany osobních údajů

Praha Coding School s.r.o se stará o bezpečnost vašich dat a velmi si váží a chrání vaše soukromí.

V těchto Zásadách ochrany osobních údajů (dále jen Zásady) jasně a transparentně uvádíme zásady pro shromažďování a používání informací platných na našich webových stránkách, jakož i další informace o ustanoveních a zásadách školy Praha Coding School, zajišťující ochrany osobních údajů.

Tyto Zásady uplatňujeme v případech, kdy navštívíte webovou stránku školy Praha Coding School, zaregistrujete se ke službám školy Praha Coding School vyplněním registračních formulářů a přihlášením se k odběru newsletterů. Účelem těchto zásad je také informovat vás o dalších operacích zpracování osobních údajů prováděných školou Praha Coding School a hlavních ustanoveních, která mají zajistit vaše soukromí. Tyto Zásady neplatí, když prohlížíte webové stránky jiných společností nebo používáte služby třetích stran, když jste přesměrováni z webové stránky (sítě) Praha Coding School.

Při zpracování osobních údajů se řídíme nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů č. 2016/679, požadavky zákona o právní ochraně osobních údajů České republiky, dalších souvisejících právních aktů a pokynů kontrolních institucí.

Jaký typ informací shromažďujeme?

Praha Coding School shromažďuje tři typy informací:

  • Informace, které jsou generovány našimi systémy (nebo systémy třetích stran), se shromažďují za účelem sledování provozu na našich webových stránkách. To nám umožňuje přizpůsobit naše marketingová řešení.
  • Osobní údaje, jako jsou kontaktní údaje a příležitostně fakturační údaje, finanční a kreditní informace (v závislosti na tom, zda si zakoupíte produkt prostřednictvím webových stránek Praha Coding School).
  • Informace, které nám poskytnete prostřednictvím průzkumů, registračních formulářů atd.

Typ informací, které Praha Coding School shromažďuje, závisí na typu služeb, které si zvolíte na našich webových stránkách, po telefonu, prostřednictvím prodeje a osobně na akcích Praha Coding School.

Obecně platí, že informace, které shromažďujeme, nejsou citlivé informace. Neshromažďujeme například informace týkající se náboženství, sexuálních preferencí, rasy nebo etnického původu. Naším účelem shromažďování informací je poskytnout vám službu nebo produkt.

Pokud se stane, že takové informace požadujeme, abychom vám dodali produkt, budeme tyto informace vyžadovat pouze s vaším souhlasem.

Jak používáme agregovaná data?

Praha Coding School shromažďuje neosobní informace jako souhrnné údaje, způsobem  jakým uživatelé využívají naše webové stránky. Sledujeme například počet návštěv našeho webu; sledujeme počet návštěv určitých stránek a názvy domén poskytovatele internetových služeb našich uživatelů.

Tato agregovaná data nám umožňují studovat trendy a shromažďovat poznatky, které by nebyly čitelné, pokud by byly prvky dat vnímány izolovaně. Shromažďování těchto údajů nám umožňuje porozumět fungování našich webových stránek a služeb, což nám zase umožňuje zlepšovat a vylepšovat naše služby. Tyto údaje můžeme také sdílet s našimi partnery ke zlepšení našich služeb v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti.

Adresa IP (Internet Provider).

Vaše IP adresa je poskytnuta Praha Coding School prostřednictvím našich webových serverů. To nám pomáhá při vyšetřování problémů nebo problémů podpory s našimi servery.

Soubory cookie

Jako každá jiná webová stránka, Praha Coding School používá „cookies“. Tyto soubory cookie se používají k ukládání informací včetně preferencí návštěvníků a stránek na webu, které návštěvník navštívil.  Tyto informace se používají k optimalizaci uživatelské zkušenosti přizpůsobením obsahu naší webové stránky na základě typu prohlížeče návštěvníků a/nebo jiných informací.

Používání souborů cookie vám umožňuje využívat služby, jako jsou naše školící kurzy. Je možné zakázat soubory cookie. To však může mít za následek omezený přístup k některým našim službám a webovým stránkám.

Jak shromažďujeme informace a data

Praha Coding School může shromažďovat údaje, jestliže používáte naše webové stránky ať už po telefonu nebo prostřednictvím e-mailu. To také zahrnuje registraci na kurzy, akce a přihlášení k odběru našich služeb, jako jsou naše newslettery. Informace mohou být také shromažďovány, v případě, že používáte naše studentské služby nebo Praha Coding School kontaktujete po telefonu, prostřednictvím webových stránek, e-mailu nebo prostřednictvím jakékoliv jiné formy komunikace. Praha Coding School může také shromažďovat údaje, které nám poskytli naši partneři.

Jak tyto informace používáme

Praha Coding School může tato data používat pro kterýkoli z těchto důvodů nebo pro jejich kombinaci:

  • Pro komunikaci s vámi (telefonicky, e-mailem, newslettery atd.)
  • Usnadnění a zpracovávání smluv
  • Analýzu provozu na webových stránkách Praha Coding School
  • Pro usnadnění registrace do našich produktů/kurzů/kariérního centra
  • Na podporu našich marketingových aktivit
  • Abychom vás informovali o našich kurzech/službách/atd.
  • Přiměřeně prosazovat své oprávněné zájmy způsobem, který lze přiměřeně očekávat jako součást našeho podnikání. Tyto zájmy nemají podstatný vliv na vaše práva, svobodu nebo zájmy.

Zpřístupnění osobních údajů třetím stranám

Příležitostně může Praha Coding School poskytnout vaše informace našim partnerům. To může usnadnit registraci nebo pomoc při rozvoji našich služeb. Mezi naše partnery patří školící partneři a partneři zaměstnavatelé.

Pokud požadujete platební plán pro kteroukoliv z našich služeb, Praha Coding School si o vás může shromažďovat osobní údaje, jako například; jméno, email, poštovní adresa a telefonní číslo. Náš fakturační partner si vyžádá finanční a kreditní informace. V tomto případě Praha Coding School finanční informace nevidí. Náš fakturační partner může k nastavení plánu vyžadovat další informace. Tato záležitost je záležitostí vás a vašeho partnera v oblasti platebního plánu a toto prohlášení o ochraně osobních údajů se na ni nevztahuje.

V případě potřeby může Praha Coding School také sdělit informace dodavatelům třetích stran, kteří aktualizují správu a údržbu našich informačních systémů. Pokud k tomu dojde, Praha Coding School podnikne veškeré nezbytné kroky, aby zajistila, že tito dodavatelé jsou vázáni dohodami o mlčenlivosti za účelem ochrany vašich informací.

Kromě toho, co je uvedeno výše, Praha Coding School nezveřejní vaše osobní údaje bez vašeho svolení – pokud to není nutné ze zákona nebo k zabránění ohrožení života nebo zdraví.

Přístup k informacím o vás

Na požádání vám Praha Coding School poskytne přístup k vašim osobním údajům – pokud neexistuje výjimka, která platí podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů, zákona o ochraně osobních údajů z roku 2018 a směrnice o soukromí a elektronických komunikacích – směrnice ES – nařízení z roku 2003. Pokud však přístup k datům odepřeme, vysvětlíme vám proč.

Tím, že vám Praha Coding School poskytne přístup k požadovaným informacím, může získat zpět jakékoli přiměřené náklady spojené s poskytnutím informací. Pokud byste chtěli požádat o informace, kontaktujte prosím Praha Coding School prostřednictvím příslušných prostředků uvedených v dolní části tohoto prohlášení. Pokud jste registrovaným uživatelem Praha Coding School, máte přístup k vašemu registrovanému profilu kdykoli.

Aktualizace informací

Praha Coding School zajišťuje, aby informace, které uchováváme, byly přesné, správné a aktuální. Pokud jsou informace, které o vás uchováváme, nepřesné nebo zastaralé, nebo pokud chcete, aby byly vaše údaje odstraněny z našich webových stránek, kontaktujte prosím info@dublincoding.ie. To nám umožní podniknout přiměřené kroky k řešení nebo projednání alternativních možností s vámi.

Zabezpečení a ukládání vašich informací

Praha Coding School podniká nezbytné a přiměřené kroky k zajištění ochrany a soukromí vašich osobních údajů. V souladu s příslibem ochrany osobních údajů pravidelně kontrolujeme a implementujeme nové technologie zabezpečení a šifrování. I když podnikáme všechny nezbytné kroky k zajištění bezpečnosti vašich informací, bohužel žádný přenos dat přes internet nemůže zaručit úplnou bezpečnost. I když se snažíme chránit všechny informace, nemůžeme zajistit ani zaručit bezpečnost jakýchkoliv informací, které nám poskytnete nebo které získáte z našich online služeb a produktů. Používání našich služeb je tedy na vaše vlastní riziko.

Jakmile se však vaše informace dostanou do našeho vlastnictví, podnikneme veškerá přiměřená opatření, abychom vaše informace ochránili před neoprávněným přístupem, ztrátou nebo zneužitím. Také se snažíme chránit tyto informace před úpravou nebo zveřejněním. Pokud zjistíme, že došlo k narušení bezpečnosti, máme postupy pro minimalizaci dopadů a podle potřeby se spojíme s vámi a úřadem pověřence pro ochranu osobních údajů.

Dodatečné informace

Zásady ochrany osobních údajů Praha Coding School se nevztahují na jiné inzerenty nebo webové stránky. Proto vám doporučujeme, abyste si pro podrobnější informace prostudovali příslušné Zásady ochrany osobních údajů těchto reklamních serverů třetích stran. Může zahrnovat jejich postupy a pokyny, jak se odhlásit z určitých možností.

Eliminace osobních údajů

Jsou zavedeny přiměřené postupy pro likvidaci osobních údajů, jakmile je požadavek na tyto informace ukončen – nebo jak je povoleno či vyžadováno zákonem.

Změny našich zásad ochrany osobních údajů

Příležitostně může Praha Coding School změnit své zásady ochrany osobních údajů. Doporučujeme našim uživatelům, aby pravidelně kontrolovali naše zásady. Další používání našich stránek a služeb představuje váš souhlas s používáním a shromažďováním vašich osobních údajů.

Kontaktujte nás

Vítáme dotazy a zpětnou vazbu týkající se našich webových stránek a samozřejmě našich Zásad ochrany osobních údajů. Zpětnou vazbu využíváme ke zlepšování našich služeb, produktů a webových stránek. Může být také sdílena s našimi partnery v souhrnné podobě nebo s odstraněnými identifikačními charakteristikami.

Máte-li jakékoli dotazy týkající se našeho slibu ochrany osobních údajů nebo webových stránek, kontaktujte nás níže uvedený email.

E-mail: info@prahacoding.cz

Registration
NECHÁM SI PORADIT